Grupa VELO

Głównym obszarem naszej aktywności jest działalność deweloperska.
Ponadto, w swoim portfelu grupa posiada nieruchomości komercyjne, w których z powodzeniem od lat wynajmuje powierzchnie biurowe i handlowe.

Na rynku jesteśmy obecni od 2006 roku.

Działamy zgodnie z wymogami i najlepszymi standardami, a współpraca z najlepszymi architektami i wykonawcami owocuje oryginalnymi projektami architektonicznymi i najlepszym wykonawstwem.

Naszymi priorytetami każdorazowo są wyjątkowy styl i bezkompromisowa dbałość o najwyższą jakość materiałów.

Dane spółek tworzących grupę kapitałową VELO

VELO Developer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Surzyckiego 16. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000260886, NIP 676-232-59-62, REGON 120291160. Skład właścicielski i pełnione funkcje:

 • Jacek Pyrek – Prezes Zarządu
 • Paweł Szymula – Prokurent

VELO Developer Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Surzyckiego 16. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000370567, NIP 679-305-23-01, REGON 121393170. Skład właścicielski i pełnione funkcje:

 • VELO Developer Sp. z o.o. – Komplementariusz
 • Jacek Pyrek – Komandytariusz
 • Paweł Szymula – Komandytariusz

VELO Property Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Surzyckiego 16. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000634883, NIP 679-313-32-87, REGON 1365312305. Skład właścicielski i pełnione funkcje:

 • VELO Property Sp. z o.o. – Komplementariusz
 • VELO Developer Sp. z o.o. – Komandytariusz
 • Jacek Pyrek – Komandytariusz
 • Paweł Szymula – Komandytariusz

Firmami Powiązanymi Kapitałowo są:

 • Firmy z grupy kapitałowej FORBAU: Forbau Sp. z o.o., Forbau Baza Paweł Szymula, Forbau Konstrukcje Sp. z o.o., jak również spółki deweloperskie: GK Invest Forbau Sp. z o.o. Sp.k. – właściciel nieruchomości przy ul. Zawiłej 57c w Krakowie oraz współwłaściciel nieruchomości na Śląsku oraz działający w branży deweloperskiej BIUROWIEC ZAMKNIĘTA Sp. z o.o., którego wspólnym przedsięwzięciem FORBAU i JR Holding SA jest biurowiec HEXAGON
 • ELZAP Sp. z o.o.