VELO Developer Sp. z o.o., ul. Surzyckiego 16, 30 -721 Kraków
Biuro Sprzedaży: tel.: +48/12/ 269 81 60, 512 031 650, e-mail: velo@velo.krakow.pl